Vad gör en coach?

En couch kan hjälpa en människa fram till ställen i ens liv man annars kanske har svårt att nå upp till. Det kan vara till exempel vara frågan om att uppnå nya positioner inom arbetslivet eller kanske våga göra saker man inte tidigare vågat. Att helt enkelt hitta olika sätt att ta sig framåt. Coaching är ett samarbete mellan två eller flera människor som har ett mål att uppnå.

Till vad används en coach?

För tillfället har det blivit väldigt vanligt att man kallar in olika typer av coachar till olika sammanhang. Det kanske gäller att få hjälp av en karriärcoach, kostcoach, träningscoach, fotbollscoach, livscoach, hälsocoach, relationscoach, affärscoach, viktcoach eller kanske en hundcoach. En professionell coach är inte alls en expert inom ett visst ämne, utan kan ses som någon form av rådgivare eller mentor. När du träffar en couch kommer du inte att få goda råd hur du skall gå till väga för att uppnå de mål du önskar. I stället ger din couch dig frågor och ger dig tankar så att du själv kan hitta svar på dina frågor och lösningar till de problem du inte ensam klarar av.

Couchens uppgift är att göra sin klienten eller sina klienter på en arbetsplats framgångsrika i sina egna förändringsprocesser. Klienten gör alltså själva jobbet själv efter att couchen har gett tankeställare och lett klienterna in på rätt tankebanor. Couchen stöttar och hjälper sin kund under processen så att kunden hittar svar på de frågor som leder till den önskade framgången. Vare sig det gäller hälsan, karriären eller i relationer.

Vill göra framgång

När du behöver hjälp med något och söker hjälp hos en couch, har du en vilja att utforska dig själv samt att uppnå nya mål. Couchens arbete är att vägleda och diskutera olika lösningar samt få klienten att ta de steg som behövs för att uppnå det bestämda målet.

Varför fungerar couching?

Både inom företagsvärlden och i privatliv har det visat sig att couching fungerar synnerligen väl. Inom arbetslivet vill man att personerna i företaget skall kunna nå upp till mål som planerats och att man skall må bra på arbetsplatsen är även nuförtiden väldigt viktigt. På det privata planet är det bra att kunna hantera olika förändringar i livet och att kunna skapa en ny och kanske bättre mening med livet.

En couch kan arbeta både som personlig utvecklare eller me grupper på arbetsplatser. Coaching användas ofta nuförtiden som en kompletterande kompetens inom många yrkesgrupper så som chefer, lärare, personalansvariga, olika ledare, hälso-och sjukvårdspersonal, psykologer m fl.