Vad är mental coaching

Mental coaching

Mental coaching är ett användbart verktyg som hjälper dig att uppnå dina ändamål på ett sätt som håller i längden, utan att falla tillbaka där du började din resa. Genom mental coaching lär du dig att hantera dina mål och dessutom få dem att bestå. Det handlar om att försöka vårda de möjligheter som ges och att finna den styrka som krävs för att börja leva ditt liv på dina villkor.

Vem kan använda sig av mental coaching?

Det spelar ingen roll om du arbetar inom idrott på professionell nivå, management eller helt enkelt befinner sig på ett stadium då du känner att du skulle behöva några extra redskap för att börja leva ditt drömliv. Mental coaching finns till för att vägleda, bilda nya visioner och återfinna motivationen. Med hjälp av en noggrant utformad plan ges en tydlig idé om hur du på bästa sätt når just dina mål, för att i slutändan kunna växa som person.

Coaching som grundar sig på psykologiska processer

Mental coaching är ett verktyg som använder samma bas som används inom bland annat positiv psykologi. Det som skiljer de olika metoderna åt grundar sig på sättet att utvecklas på. När du börjar din mentala coaching kommer du att gå igenom en förändringsprocess, då du kommer att uppleva flera olika steg under din inre resa. Det kan även vara rekommenderat att skriva ner dina tankar och funderingar under denna process, vilket beror på att det blir lättare att nå sitt slutmål om det på något sätt finns sparat.

Böcker, filmer och bloggar

För dig som vill läsa mer om ämnet innan du kommer igång med din mentala coaching finns det mängder av spännande artiklar, böcker och filmer på nätet som både beskriver och redovisar tydliga resultat. Genom att läsa mer om personer som genomgått förändringsprocesser kan du få en tydligare bild om vad det handlar om, samtidigt som budskapet blir mer konkret. Dessutom kan det vara intressant att samla kunskaper kring faktorer som kan vara viktiga att ha i åtanke när man genomgår en förändringsprocess.